Yến cao cấp 10 tổ tinh chế làm sạch

Inbox shop em có người tư vấn bao nhiệt tình nhé!
Hotline: 0911.768.429

Mô tả

1 lạng 10 tổ tinh chế đã làm sạch
Tặng kèm đường phèn.